Storact LOG

Интегрирано решение за управление на логистичните процеси на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

Интегрирано решение за управление на логистичните процеси на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

Интегрирано решение за управление на логистичните процеси в Централен дистрибуционен център на Софарма Трейдинг АД в София

Софарма Трейдинг АД е водещ дистрибутор на лекарствени продукти, медицински консумативи, санитарно-хигиенни материали, витамини, хранителни добавки и козметика. Основна цел на Софарма Трейдинг АД е запазване на лидерската позиция в продажбите на лекарствени средства и увеличаване на пазарния дял. За тази цел компанията прилага разумна и атрактивна инвестиционна политика за въвеждането на иновационни технически решения.
Като част от тази политика, през 2005г. беше построен модерен Дистрибуционен център на Софарма Трейдинг в София. Ефективната складова площ на Дистрибуционния център е 5 200м2, като обхваща 6000 палето места (стелажна система Conventional за съхранение на палети, която позволява лесен и удобен достъп до всеки палет) и 2500 picking места (за кашони и опаковки) – стелажна система Dynamic picking за бързо оборотните продукти и стелажната система G3 за picking за останалите продукти. Разнообразието от артикули в склада надхвърля 10 000.


Интересното в случая е, че беше изготвено цялостно интегрирано решение, което включва както складовото оборудване, така и софтуер за управление и оптимизация на склад.
За проекта по оборудването на склада със стелажни системи беше избрана фирма Сторакт БГ – представител на водещата компания в производството на складово оборудване MECALUX. Сторакт БГ изготви индивидуален инженерен проект, отговарящ на конкретните нужди на дистрибуционния център и предложи на Софарма Трейдинг решение, което максимално ефективно оползотворява наличното складово пространство.
За управление на Дистрибуционния Център беше избран специализирания високотехнологичен софтуер Logistics Vision за управление на веригата на доставки с използване на безжични (RF) терминали и баркод технологии. Софтуерът беше внедрен от Сторакт Лог ООД – представител на Mantis Informatics S.A. за България.

Контролът и управлението на стоки, документи и персонал в един голям Дистрибуционен център е непосилна задача без използването на съвременна интегрирана система за управление. Освен това при дистрибуцията на лекарствени средства е необходимо да се вземат предвид специфичните условия за съхранение и транспорт на различните продукти, както и пълна проследимост на партиди и срок на годност.

Ползите:

  • Максимално оползотворяване на складовото пространство;
  • Директен достъп до всеки палет, кашон или опаковка, което позволява непрекъснат контрол на наличностите;
  • Пълна информация за стоките, процедурите и персонала в склада в реално време;
  • Оптимизиране на всички складови процедури
  • Намаляване на времето, необходимо за изпълнение на складовите операции;
  • Контрол на стоката на много нива;

Създаването на Дистрибуционен център от ново поколение с ефективно управление и оптимизиране на логистиката е факт, който допринесе за увеличаване конкурентността на Софарма Трейдинг АД на фармацевтичния пазар.

Logistics Vision Suite (LVS) Logistics Vision Suite (LVS)

Сегодня более чем когда-либо, эффективность склада является критическим фактором успеха. Развертывание программного ... подробнее

Контакты

Address Центр Промышлености
Республики Болгарии
117570 Москва,
ул. Красного Маяка
д. 24, офис 305
Phone + 7 (917) 588 6703
Skype Skype
Mail office@storakt.ru
Контактное лицо Контактное лицо:
Филип Иванов
Коммерческий Директор

Скачать каталог Скачать каталог