Storact LOG

Един ден в логистичния център на ИНТЕРФУДС БЪЛГАРИЯ

Един ден в логистичния център на ИНТЕРФУДС БЪЛГАРИЯ

“ИНТЕРФУДС БЪЛГАРИЯ” АД е водещ дистрибутор в областта на бързооборотните стоки. От създаването си през 1992г. досега, компанията се развива и разраства с бързи темпове и наложи на българския пазар марките Papadopoulos, Melissa, Star Foods, Chupa Chups, Ybarra, Zanae, Mega и др.
Дистрибуцията на бързооборотни стоки и храни изисква специален подход, поради спецификата на съхранение и експедиция на стоките: кратък живот на стоките, изисквания за пълна проследимост на партида и срок на годност по веригата на доставки, множество клиенти със специфични изисквания за доставка.
За оптимално управление на Дистрибуционния Център беше избран специализирания софтуер Logistics Vision – интегрирана система за управление на склад с използване на безжични (RF) терминали и баркод технологии. Софтуерът беше успешно внедрен от Сторакт Лог ООД – представител на Mantis Informatics S.A. за България.

Беше осигурен автоматичен обмен на данни между системата за управление на склад с ERP системата на Интерфудс България. Всички поръчки от Клиенти и поръчки за асемблиране постъпват директно от ERP в Logistics Vision, а след приемане на стоки в склада, изпълнение на поръчки от Клиенти, асемблирането на артикули или бракуване на стоки, автоматично се изпраща обратна информация към ERP системата за извършените транзакции.

Всички процедури в склада (приемане, поставяне на стоките по места в склада, вътрешни движения, презареждане на местата със стока и picking – събиране на стока за изпълнение на поръчки) се изпълняват с RF терминали, с които операторите сканират баркод етикетите на стоките и местата, въвеждат количествата и потвърждават изпълнението на задачите в реално време.

Поставянето на стоките на най-подходящото място в склада се реализира на базата на предварително създаден алгоритъм в зависимост от размерите на стоките, както и съобразно категорията и бранда на складираните артикули.

Различни сценарии бяха създадени и за събиране на стока за изпълнението на поръчки – за хранителните продукти се избира стока съобразно FEFO(First Expired-First Out), а за останалите артикули – FIFO (First In-First Out).
При изпълнението на поръчките маршрутите на операторите в склада са оптимизирани, като всеки picker вижда на екрана на своя RF терминал в последователен ред задачите, които трябва да изпълни.

Осигурена беше и пълна проследимост на върнати стоки, на асемблираните продукти, както и на бракуваните стоки.

Ползите:

  • Пълна информация за стоките, процедурите и персонала в склада в реално време
  • Значително повишаване точността на стоковите наличности.
  • Контрол на стоката на много нива – типове опаковки, партида, срок на годност, дата на доставка и експедиция, Клиенти и Доставчици;
  • Оптимизиране на всички складови процедури
  • Повишаване ефективността и продуктивността на операторите
  • Намаляване грешките при picking и същевременно повишаване нивото на обслужване

Eкипът на СТОРАКТ ЛОГ ООД посвещава усилията си в създаването на успешно партньорство със своите Клиенти. Нашата цел е с реализацията на проектите, консултациите и услугите, които предоставяме, да помогнем за постигането на по-високи бизнес резултати на компаниите, които ни се доверяват.  

Logistics Vision Suite (LVS) Logistics Vision Suite (LVS)

Сегодня более чем когда-либо, эффективность склада является критическим фактором успеха. Развертывание программного ... подробнее

Контакты

Address Центр Промышлености
Республики Болгарии
117570 Москва,
ул. Красного Маяка
д. 24, офис 305
Phone + 7 (917) 588 6703
Skype Skype
Mail office@storakt.ru
Контактное лицо Контактное лицо:
Филип Иванов
Коммерческий Директор

Скачать каталог Скачать каталог