Storact LOG

Мобилни стелажи за нуждите на ГРАДУС 1 ХОЛДИНГ

Мобилни стелажи за нуждите на ГРАДУС 1 ХОЛДИНГ

СТОРАКТ  оборудва новата складова база на ГРАДУС 1 ХОЛДИНГ с Мобилни стелажи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТЕЛАЖНАТА СИСТЕМА

ОБЩО ОПИСАНИЕ
Стелажната система тип “Mobile racking” е най-доброто решение за хладилен
склад, в който стоките са разнообразни и са подредени на палети. Системата
позволява директен достъп до всеки палетизиран товар, на принципа „FIFO” –
първият поставен палет, пръв се взима от стелажа.

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- директен достъп до всички складирани палети
- възможност за преместване на даден палет, без необходимост от
разместване на останалите палети
- бърз контрол върху стоките, тъй като всеки палет може лесно да бъде
намерен, достигнат и обработен
- бързо и лесно позициониране на всеки палетизиран товар (независимо от
неговото тегло и обем)


КАПАЦИТЕТ НА СТЕЛАЖНАТА СИСТЕМА:
636 бр. палетни места- от тях:
60 бр. 800х1200х1300 mm и
576 бр. 800х1200х1500 mm
ТОВАРОНОСИМОСТ НА СТЕЛАЖНАТА СИСТЕМА:
508 800 кг. (508,8 т.)


 

Передвижные паллетные стеллажи Передвижные паллетные стеллажи

Мобильная паллетная система используется для оптимизации складского пространства, и благодаря модульности ... подробнее

Контакты

Address Центр Промышлености
Республики Болгарии
117570 Москва,
ул. Красного Маяка
д. 24, офис 305
Phone + 7 (917) 588 6703
Skype Skype
Mail office@storakt.ru
Контактное лицо Контактное лицо:
Филип Иванов
Коммерческий Директор

Скачать каталог Скачать каталог