Storact LOG

БЕЛФРИГО - предизвикателствата на хладилния склад

БЕЛФРИГО - предизвикателствата на хладилния склад

“БЕЛФРИГО” АД е компания, която се занимава със съхранение и дистрибуция на замразени хранителни продукти.

Параметри на склада:
Брой палето места – 4500
Стелажни системи - Мобилни стелажи (Mobile Racking) и Drive-in

Предизвикателството:
Високостелажен склад с мобилни бази с оптимизиран достъп до всеки коридор. Работа при много ниски температури, което изисква бързина и оптимизация на операциите в склада.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ ВИЖТЕ ВИДЕО МАТЕРИАЛА

Решението:

За организация на работата в склада, „БЕЛФРИГО” АД избра софтуерът за управление на склад Logistics Vision, предлаган и внедрен от „Сторакт Лог” ООД.
Самото внедряване на системата приключи за изключително кратко време - един месец, което се дължеше основно на сериозния опит на консултантите от „Сторакт Лог” ООД.
Системата работи с мобилни безжични терминали, като се ползват и т.нар. Vehicle mounted mobile computers, които са монтирани в електрокарите. Те позволяват сканиране на баркод етикетите на места и палети от 3 метра разстояние през стъклото на електрокара (който е със затворена кабина, поради ниските температури).


Операторите в склада получават задачите си на мобилните си терминали. Организацията е направена така, че да се следи коя пътечка е отворена в момента и да се подават задачи за нея, така че да се минимизира времето за изпълнение на поръчките. Следи се партида и срок на годност, както и произход и температура на стоките.
Гарантирано е спазването на принципа FEFO (First Expired – First Out) – първо се изписват стоките с най-стар срок на годност.
Направена е и оптимизация за по-бързото изпълнение на поръчките – в момента, в който се изчерпят наличностите в една от пътеките, системата подава информация за това и се организира презареждането на местата.
Вариантите за picking в склада на БЕЛФРИГО са два. Има възможност поръчките да се събират вътре в самия хладилник и подготвените заявки да се качват директно на хладилните камиони. Това се прилага за стоките, които строго изискват ненарушаване на температурния режим. За стоките, за които това не е критично, палетите се изкарват извън хладилника – там температурите са около 5°C, композират се заявките и веднага се качват на камионите или отново се връщат в хладилния склад за да изчакат идването на камионите.
Складът работи като 3PL (3rd Party Logistics) и системата се грижи за управление на стоките и на други компании, в съответствие с техните специфични изисквания.

Резултатът:

  • Прозрачност на всички процедури в склада
  • Оптимизиране на складовите процедури
  • Повишаване ефективността и продуктивността на операторите – като резултат в склада работят само 3 оператори и се справят с всички задачи по приемане, поставяне, презареждане и събиране на стока по поръчки.
     

Решения глубокой заморозки Решения глубокой заморозки

Компактная система для замороженных продуктов является одним из ведущих продуктов, предлагаемых компанией ... подробнее

Logistics Vision Suite (LVS) Logistics Vision Suite (LVS)

Сегодня более чем когда-либо, эффективность склада является критическим фактором успеха. Развертывание программного ... подробнее

Контакты

Address Центр Промышлености
Республики Болгарии
117570 Москва,
ул. Красного Маяка
д. 24, офис 305
Phone + 7 (917) 588 6703
Skype Skype
Mail office@storakt.ru
Контактное лицо Контактное лицо:
Филип Иванов
Коммерческий Директор

Скачать каталог Скачать каталог