Storact LOG

ФРИГУС инсталираха система за съхранение и комисиониране KARDEX

ФРИГУС инсталираха система за съхранение и комисиониране KARDEX

Машината е с три работни плота на три различни нива на работа на автоматизираните стелажи на обслужващите етажи на склада с цел да поддържа модерния тип „вертикална производствена линия”. Както един оператор от първо ниво може да заскладява и да организира поръчки, така всеки един оператор от второ или трето ниво има същия достъп. Достъпът е последователен на принцип „първи заявил, първи получил”

За лесна и бърза работа на оператора, вратата винаги е затворена при вертикално или хоризонтално движение. Отваря се, само когато екстракторът е поставил тавата в работния плот на съответното ниво стелажи и движенията са спрени.

Системата се управлява от графичен, цветен дисплей за удобна работа и добра визуализация.

Възможна е връзка с периферни устройства като бар-код скенери, принтери за етикети, бар-код принтери, обикновени принтери, картови четци и везни.

Използва се междинен софтуер SMARTSTORE между машината и ERP системата на клиента за комуникация и управление на машината посредством терминални устройства.

Предимства на SmartStore

 • Вериги от инструкции за складиране / комисиониране
 • Оптимизиране на последователността от инструкции за складиране / комисиониране
 • Типове позиции за съхранение (фиксирани / временни)
 • Размери на позициите за съхранение (логически размери – Малък, Среден и т.н.)
 • Позицията може да бъде назначена ръчно или автоматично
 • Управление на база данни за продуктите
 • Инвентаризация чрез машинния интерфейс
 • Разпознаване (защита с парола и права за достъп на потребителите)
 • Дневник за транзакциите
 • Позволява контрол на няколко Industriever / Shuttle – системи
 • SQL – база данни с backup / restore
 • Crystal Reports за наличности, позиции, транзакции
 • Интеграция с други системи чрез файлов трансфер и достъп до база данни
 • FIFO, срокове на годност (опция)

ПАРАМЕТРИ НА СИСТЕМАТА:

ШИРОЧИНА 2380 mm

ДЪЛБОЧИНА 2921 mm

ВИСОЧИНА 13450 mm

1st ACCESS OPENING HEIGHT / ПРОЗОРЕЦ 1 833 mm

2nd ACCESS OPENING HEIGHT / ПРОЗОРЕЦ 2 5033 mm

3rd ACCESS OPENING HEIGHT / ПРОЗОРЕЦ 3 8933 mm

БРОЙ РАБОТНИ ПЛОТОВЕ 3

ПОЛЕЗНА ШИРОЧИНА 2050 mm

ПОЛЕЗНА ДЪЛБОЧИНА 813 mm

ЧИСТО ТЕГЛО 29 Kg

ТОВАРОНОСИМОСТ 280 Kg

БРОЙ ТАВИ 100

Kardex MH Kardex MH

KARDEX Shuttle XP – тихий складской гигант с допольнителных вариантов, гибких размеров и большой нагрузки. Сохраняйте ... подробнее

Контакты

Address Центр Промышлености
Республики Болгарии
117570 Москва,
ул. Красного Маяка
д. 24, офис 305
Phone + 7 (917) 588 6703
Skype Skype
Mail office@storakt.ru
Контактное лицо Контактное лицо:
Филип Иванов
Коммерческий Директор

Скачать каталог Скачать каталог