Storact LOG

Проектът ФРЕШ ЛОДЖИК – най-големият автоматизиран център на Балканите

Проектът ФРЕШ ЛОДЖИК – най-големият автоматизиран център на Балканите

Българската логистична компания ФРЕШ ЛОДЖИК възложи на световния лидер в производството на стелажни системи - испанската компания МЕКАЛУКС и на техния официален представител за България СТОРАКТ проектирането и реализацията на най-големия напълно автоматизиран център на Балканския полуостров.

Логистичният център се намира в Пловдив и се състои от:

 • Два автоматизирани склада с двойна дълбочина на стелажите, обслужвани от 7 броя трансманипулатори и съответните конвейерни системи с капацитет от общо 14 826 бр. палетни места;
 • Предскладови зони, използвани за извършване на товаро-разтоварни дейности;
 • Офис сграда;
 • Тир паркинг, осигуряващ възможността за непрекъснат товаропоток.

С двата си склада, наречени първоначално “Склад готова продукция“ (охладени продукти) и „Склад суровини“ (замразени продукти) целите на компанията са да обслужва производствените нужди на ФРЕШ ЛОДЖИК, но поставяйки си същевременно и основната задача да се превърнат в предпочитан партньор на производители, доставчици и търговци, благодарение на иновативните и гъвкави решения за управление на техните вериги от доставки.

Основни технически характеристики на “Склад готова продукция

Конструктивно решение с Picking тунели, вградени в конструкцията и разположени по цялата дължина на склада. Те позволяват бърза обработка на поръчките, без да е необходимо палетите да напускат склада. По този начин има достъп до всички артикули, заредени в склада, което се контролира от софтуерно приложение на МЕКАЛУКС, разработено за ФРЕШ ЛОДЖИК.
Температурен режим при 0 градуса, което позволява работа на хората в Picking тунелите.
В зоната за експедиция е реализирана гравитационна система от 17 линии. Те палетите от конвейерите, които са сортирани в отделните линии, отговарящи за съответен камион, който ще изпълни поръчките по оптимизирани маршрути.


Основни технически характеристики на „Склад суровини“

Температурен режим – 20 градуса. При наличието на малко хладилни бази в страната, компанията ФРЕШ ЛОДЖИК предлага на пазара 10 164 броя палетни места на своите клиенти.
Използването на Софтуер за управление на складовите наличности позволява оптимизиране на наличното пространство от палетни позиции, както и проследяването на запаси с изтичащ срок на годност. Софтуерът генерира справки към крайните клиенти , което води до повишено качество при тяхното информационно обслужване

 


За да въведем читателя в свата на автоматизираните решения, трябва да подчертаем няколко основни фази, през които преминава реализацията на един такъв проект, а именно:

 • Дефиниране на конкретните нужди за изграждането на такъв склад
 • Анализ на данните, които “обличат“ в икономически показатели необходимостта от автоматизация
 • Определяне на възможните решения, съпроводени от сравнителен анализ помежду им
 • Изготвяне на проектна документация и реализация на избраното решение

Когато ФРЕШ ЛОДЖИК се обърнаха към МЕКАЛУКС и СТОРАКТ , бяха преминали през първите три фази, чрез използването на консултантски услуги на компании от Австрия, с помощта на които бе избрано подходящото решение.

МЕКАЛУКС получи възможността да направи проверка на избрания вариант, а на СТОРАКТ като техен официален представител за България и основен техен подизпълнител бе възложена ключовата четвърта фаза – реализация на проекта. Проектът бе изпълнен с екип от над 50 специалист и монтажници от СТОРАКТ и супервайзори от МЕКАЛУКС.

За целта част от екипа на СТОРАКТ премина едномесечно обучение при работа на подобни проекти в Испания. След подписване на договора МЕКАЛУКС изготвиха пълна проектна документация, по която бе извършен монтажа и стартирането на експлоатационните процеси, с помощта на софтуери за управление на машините и процесите за получаване на пръчките, както и тяхното пускане в изпълнение.

 

При реализацията на проект за автоматизирано решение на склад, можем да поставим важните конструктивни дейности в няколко отделни групи:

 • Изграждане на фундаментална плоча
 • Изграждане на самоносеща метална конструкция на склада
 • Изграждане на трансманипулаторите и конвейерните системи
 • Допълнителни строително-монтажни работи


Фундаменталната плоча е най-важният конструктивен елемент от инсталацията. Нейната цел е да осигури стабилна основа, която ще понесе усилията и товарите, попадащи в нея от всички компоненти на самоносещата конструкция, която се изгражда върху нея. Ключов момент при изчисляване на фундаменталната плоча е предварителното геофизично проучване на почвата, върху която ще бъде излята тя. Плочата се изчислява като функция от усилията, които поема, в следствие на което се определят класа на бетона, начина й на армиране, нивелирането й до +/- 1,5 мм, гладкостта на повърхността й, местата на връзките в дренажните системи и др.

Монтажните дейности, извършени от СТОРАКТ, включваха в себе си: асемблиране на стелажните конструкции; асемблиране на механичната част (всички машини, участващи в автоматизацията – трансманипулатори и конвейери) ; поставяне на ел. таблата за управление и направа на съответните връзки между тях.

МЕКАЛУКС управляваше проекта през целия процес на изграждане и пускане в експлоатация, с цел отговорното му изпълнение по отношение на: заложените технически спецификации и срокове; пълен контрол на доставените материали, необходими за съответната фаза на монтажа;предварително съгласуване на всяко изменение и отстраняване на несъответствията с всички участващи страни при строително-монтажните дейности; координиране на процесите по отделните фази на монтажа.

С днешна дата компанията ФРЕШ ЛОДЖИК е готова да предложи пълния пакет от логистични услуги за външни клиенти, свързани със съхранението и транспортирането на охладени и замразени храни.

Ето какво споделя с нас управителя на ФРЕШ ЛОДЖИК, г-н Станимир Жеков:

„Складът за охладени продукти оправда високите ни очаквания и изпълнява функциите, за които е предназначен. Високите технологии и организация, които внедрихме, работят отлично, така както бяха планирани.

Хладилната база има гъвкава схема на работа. Доставките могат да се правят с транспорт на клиента, с автомобили на базата или в комбинация. Не се ограничаваме в работата си, смятаме, че това е един плюс в бизнеса. Ние имаме амбиция и вярваме, че трябва да можем да предложим всичко, от които се нуждае клиента. “

В заключение можем да добавим, че когато поставяш рекорди, започваш да въвеждаш нови стандарти, които стават задължителни за професионалната област, в която влагаш амбициите си. 

Паллеты Паллеты

Автоматизация склада связывается в первую очередь с понятием „кран штабеллер (трансманипулятор)“. Он обеспечивает ... подробнее

Контакты

Address Центр Промышлености
Республики Болгарии
117570 Москва,
ул. Красного Маяка
д. 24, офис 305
Phone + 7 (917) 588 6703
Skype Skype
Mail office@storakt.ru
Контактное лицо Контактное лицо:
Филип Иванов
Коммерческий Директор

Скачать каталог Скачать каталог