Storact LOG

Vertical Sorter

Vertical Sorter

Захранването с товари на вертикалната сортировъчна система обикновено започва с конвейр. Оперторите имат възможност ръчно да разпределят товартие преди достигането на сортера, с цел избягване натрупването на товарни едници в началото на сортирането.

Захранването на сортера може да става и напълно автоматично.

Едно икономично решение

  • Нисък обем на инвестициите
  • Намаляване на оперативните разходи
  • Енергоспестяваща система
  • Намаляване на разходите за резервни части
  • Намаляване на разходите за поддръжка

Захранването на сортера обикновено се извършва със синхронизирани лентови конвейри, съобразени с вида и теглото на придвижвания товар.

Предимства

  • Пространствоспестяваща конструкция
  • Възможност за вграждане на централен задвижващ конвейр
  • Виско степен на достъпност
  • Сигурно транспортиране и товарене на системата
 

Контакты

Address Центр Промышлености
Республики Болгарии
117570 Москва,
ул. Красного Маяка
д. 24, офис 305
Phone + 7 (917) 588 6703
Skype Skype
Mail office@storakt.ru
Контактное лицо Контактное лицо:
Филип Иванов
Коммерческий Директор

Скачать каталог Скачать каталог