Storact LOG

Автоматизираната система за непалетизирани товари

Автоматизираната система за непалетизирани товари

Автоматизираната система за непалетизирани товари е оптимална система за складиране на стоки, които подлежат на ръчна обработка. Тази система интегрира складиране на непалетизирани товари, използване на автоматизирани машини и софтуер за управление на складове в едно цялостно решение.

Системата е изградена от един централен работен коридор и стелажи за кутии от двете му страни. По този коридор се движи кран, който извършва товаро -разтоварителните дейности в склада. Областта за пикиране и обработка на стоката е изградена от конвейерна система и се намира в края на стелажната структура. В тази област крана депозира товара и оттам конвейера предвижва товара до оператора. След като операцията по пикирането е извършена, товара отново минава по конвейера и се поема от крана, който го връща на неговото предишно място. Цялата тази система се контролира от софтуер за управление, който регистрира местоположението на всяка стока в склада и отразява наличностите в реално време. Невероятната приспособителна способност на системата позволява тя бъде използвана при складирането на разнообразни стоки.

Предимства на системата

  • Възможност за работа при тесни работни коридори и височини по-големи от 30 метра
  • Трикратно увеличение на скоростта на движение на стоките както във вертикална, така и в хоризонтална посока
  • Управление на крановете от механизъм от горе и релси внедрени в пода на помещението
 

Контакты

Address Центр Промышлености
Республики Болгарии
117570 Москва,
ул. Красного Маяка
д. 24, офис 305
Phone + 7 (917) 588 6703
Skype Skype
Mail office@storakt.ru
Контактное лицо Контактное лицо:
Филип Иванов
Коммерческий Директор

Скачать каталог Скачать каталог