Екипът на СТОРАКТ ЛОГ , съвместно с партньора си МАНТИС, посети складовете на SABASS и KAPNOS в Атина с внедрени технологии за бързо комисиониране Pick to Cart и Pick to Light

30.10.2013

Екипът на СТОРАКТ ЛОГ , съвместно с партньора си  МАНТИС, посети складовете на SABASS и KAPNOS в Атина с внедрени технологии за бързо комисиониране Pick to Cart и Pick to Light

SABASS и KAPNOS са големи дистрибутори на тютюневи изделия в Гърция, които въведоха технологии за бързо комисиониране в складовете си на фирма МАНТИС. Целта на компаниите е запазване на лидерските си позиции на пазара в бързоразвиващ се и силно конкурентен сектор, какъвто е тютюневият. Това  е възможно чрез разумни инвестиции, позволяващи  увеличаване на производителността, намаляване на грешките при пикиране и пълна проследимост на складовите процеси.Компаниите се ориентираха след внедряване на  софтуера за управление на склад Logistics Visionна МАНТИС да имплементират технологии за бързо комисиониране.

SABASS взима решение в посока технологията Pick to Cart и с наличието на няколко колички и софтуер към тях постига двойно намаляване на времето за пикиране. Управителят на SABASS коментира, че след въвеждането на софтуера за управление на склад  Logistics Visionна Мантис и Pick to Cart технологията, е достигнал обработка на 2 пъти повече поръчки за същото време , при запазване на количеството персонал непроменено. Основното предимство с новата технология, освен бързината, е събирането от един човек на множество поръчки едновременно без допускане на грешки.

За извършването на бързо комисиониране едновременно на много поръчки, се ползва количка, която обикновено се управлява ръчно. В количката се събират контейнери със стока, която да може да е както резултат от  пикиране, така и за разпределяне на доставка (поставяне на стелажите). Тази количка не е обикновена транспалетна количка, с каквато се оперира в произволен склад. Тя е оборудвана с RF-терминал и/или дисплей, чрез  който операторът (складовият работник) получава инструкции къде да отиде, какво и колко да вземе.

Освен това, има рафтове на едно или повече нива. RF-терминалът и/или дисплеят комуникират с WMS системата (софтуер за управление на склад) чрез безжична мрежа. С тяхна помощ  операторът потвърждава пристигането си на посочено от WMS място (сканиране или въвеждане на някакъв код на дисплея). От WMS следва команда за поставяне или вземане на артикул от/в някой от контейнерите. Операторът потвърждава изпълнението на инструкцията (командата) с клавиш или бутон на дисплея/терминала.

KAPNOS избира да свърже софтуера за управление на склад Logistics Vision на Мантис с Pick to Light  като един човек изпълнява една поръчка буквално за няколко секунди.

 

Pick to Light е система за бързо и интуитивно комисиониране, насочвано от светлинни индикатори, поставени на стелажните клетки. Системата Pick to Light е разработена с цел електронно асистиране на персонала при събиране на стоките от зоните за комисиониране.

Информацията за всички поръчки  постъпва в софтуера за управление на склад. Оператор генерира picking задачи на базата на поръчките. Всеки бин се асоциира с дадена поръчка (посредством сканиране на поръчката и привързването на нейния номер с номера на бина (също в баркод формат)).  Оператор в зоната pick to light сканира баркод на бина и в неговата зона се засветват лампите на местата, откъдето трябва да се взема стока. На светлинния индикатор на мястото е указано и количеството, което трябва да се вземе.

Когато операторът вземе нужното количество и избере бутона за потвърждение, информацията се предава по електронен път към базата данни, резултат от което е директно проследяване на наличностите и тяхното движение. Операторите могат да потвърдят и различно от исканото количество, чрез бутоните за увеличаване или намаляване на количеството на светлинния дисплей на мястото.

Контакты

Address Центр Промышлености
Республики Болгарии
117570 Москва,
ул. Красного Маяка
д. 24, офис 305
Phone + 7 (917) 588 6703
Skype Skype
Mail office@storakt.ru
Контактное лицо Контактное лицо:
Филип Иванов
Коммерческий Директор

Скачать каталог Скачать каталог